ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i indywidualnych treningów interpersonalnych dla osób dorosłych oraz poradnictwa psychologicznego dziecięcego

Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Łapanów szansą na samodzielność” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Zawoja – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie – informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i indywidualnych treningów interpersonalnych dla osób dorosłych oraz poradnictwa psychologicznego dziecięcego w ramach projektu: „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Łapanów szansą na samodzielność” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie, zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Zamawiający dnia 30.06.2021 r. ogłosił zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i indywidualnych treningów interpersonalnych dla osób dorosłych oraz poradnictwa psychologicznego dziecięcego w ramach projektu: „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Łapanów szansą na samodzielność” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do 07.07.2021 r. do godz. 15.30, nie wpłynęła żadna oferta. W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.