ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- specjalista ds. Indywidualnych Diagnoz Potrzeb

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie  – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji specjalista ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb  „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Łapanów szansą na samodzielność„”  została wybrana oferta złożona przez:

Geodiagnosis Anna Jagódka – Dudek

poniżej zamieszczamy  zawiadomienie o wyborze.

Zawiadomienie_IPD