KONTAKT

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie
32 – 740 Łapanów 34
tel / fax. 14 685 39 04
e – mail: gops@lapanow.pl